Опублікован Закон про обов’язок реєстрації електронних кабінетів для участі в судових процесах

20 липня 2023 року в газеті «Голос України» опублікований  Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами” від 29 червня 2023 року № 3200-ІХ (далі по тексту – Закон).

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але його положення будуть вводитися в дію поетапно.

Через 90 днів з дня опублікування Закону, тобто з 18 жовтня 2023р., наявність електронного кабінету в ЄСІТС буде обов’язковою для:

  • адвокатів;
  • нотаріусів;
  • державних та приватних виконавців;
  • арбітражних керуючих;
  • судових експертів;
  • органів державної влади та інших державних органів;
  • органів місцевого самоврядування;
  • інших юридичних осіб (у межах господарського процесу).

Інші особи реєструють свої електронні кабінети в ЄСІТС або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, в добровільному порядку.

Через 7 місяців з дня опублікування Закону такий обов’язок буде впроваджено в цивільному та адміністративному судочинстві й для юридичних осіб приватної форми власності.

Такі зміни сприятимуть забезпеченню розвитку електронного судочинства з урахуванням світових стандартів у галузі інформаційних технологій, його інтегрування в національну інфраструктуру електронного врядування через, зокрема, впровадження сучасного електронного діловодства в суді, електронного ведення справ, електронних комунікацій із судом, кабінету судді та кабінету учасника процесу.

Справи у судах першої, апеляційної та касаційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цим Законом, розглядаються за правилами, що діють після введення в дію цього Закону.

Офіційні електронні адреси, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, вважаються електронними кабінетами і використовуються судом, учасниками справи за правилами та в порядку, що діють після введення в дію цього Закону.

Даним Законом вносяться зміни в першу чергу в Господарський процесуальний кодекс України.

Зміни в Господарський процесуальний кодекс передбачають наступне.

Суд тепер буде направляти судові рішення та інші процесуальні документи учасникам судового процесу до їхніх електронних кабінетів, та має право вчиняти інші процесуальні дії в електронній формі із застосуванням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, в порядку, визначеному Кодексом.

Законом передбачено обов’язок учасника справи щодо надсилання копій документів іншим учасникам справи в електронній формі з використанням ЄСІТС шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а в разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету – у паперовій формі листом з описом вкладення.

Особливості використання електронного кабінету у різних судових документах.

Тепер у заяві про забезпечення доказів, заяві про забезпечення позову, заяві про видачу судового наказу, заяві про скасування судового наказу, позовній заяві, відзиві на позовну заяву, письмової заяви, клопотанні, запереченні, апеляційній скарзі, відзиві на апеляційну скаргу, касаційній скарзі, відзиві на касаційну скаргу, заяві про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами, заяві про скасування рішення третейського суду, заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду, заяви про відновлення втраченого судового провадження окрім повного найменування заявника та інших даних (поштової адреси, ідентифікаційного коду юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта (для фізичних осіб – громадян України), номери засобів зв’язку, адреса електронної пошти (за наявності) зазначаються також відомості про наявність або відсутність електронного кабінету.

Якщо в таких заявах не будуть вказані відомості про наявність або відсутність електронного кабінету, то суд буде повертати заяву заявнику.

Тепер, якщо учасником заяву подано в електронній формі через електронний кабінет до боржника, який має зареєстрований електронний кабінет, то заявник в подальшому повинен подавати будь-які процесуальні та інші документи, виключно в електронній формі.

Тепер, якщо учасник справи змінив місце проживання та не подав заяву про зміну місця проживання, то ухвали про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають електронного кабінету та яких неможливо сповістити за допомогою інших засобів зв’язку, що забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає чи не перебуває.

Однією з підстав для відмови суддею у видачі судового наказу буде, якщо  особа не зареєструвала електронний кабінет.

Судовий наказ тепер буде видаватися під розписку або надсилатись стягувачу в електронній формі до його електронного кабінету, а в разі відсутності електронного кабінету – рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи цінним листом з описом вкладеного після набрання ним законної сили.

Після видачі судового наказу суд також надсилає його копію (текст), боржникові до його електронного кабінету, а в разі відсутності електронного кабінету – рекомендованим листом із повідомленням про вручення чи цінним листом з описом вкладеного.

Позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов’язані будуть до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копію та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Таке надсилання копії позовної заяви та копій доданих до неї документів може здійснюватися в електронній формі через електронний кабінет.

Відеоконференція, в якій беруть участь учасники справи, буде фіксуватися судом, який розглядає справу, за допомогою технічних засобів відео- та звукозапису та долучається до матеріалів справи. Технічний запис судового засідання та протокол судового засідання після закінчення судового засідання також будуть долучатися до матеріалів справи.

Вводиться судовий збір за видачу в електронній формі копії технічного запису судового засідання.

За видачу в електронній формі копії технічного запису судового засідання, в тому числі шляхом надання доступу до Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля) для його завантаження законом буде встановлений судовий збір.

Під час здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами, а також проведення судового засідання в режимі відеоконференції протокол судового засідання буде створюватися Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою.

Підставою для залишення позову без розгляду буде також, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з’явився у підготовче засідання чи у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез’явлення не перешкоджає вирішенню спору.

Тепер суд буде надсилати учасникам справи копію повного судового рішення протягом двох днів з дня його складення в електронній формі шляхом надсилання до електронного кабінету, а в разі відсутності електронного кабінету – рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Таким же чином повне судове рішення надсилається учасникам справи, які не були присутні в судовому засіданні, або якщо судове рішення було ухвалено поза межами судового засідання чи без повідомлення (виклику) учасників справи.

Днем вручення судового рішення буде отримання судом повідомлення про доставлення копії судового рішення до електронного кабінету особи.

Якщо учасник справи має електронний кабінет, то суд тепер буде надсилати всі судові рішення такому учаснику в електронній формі виключно за допомогою Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи чи її окремої підсистеми (модуля).

Такі ж саме зміни внесені до Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України.

У тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом зобов’язано привести у відповідність з ним:

Вищій раді правосуддя – Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положення, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Державній судовій адміністрації України – інструкцію з діловодства в місцевих та апеляційних судах України.

Верховному Суду – Інструкцію з діловодства Верховного Суду.

Зареєструвати електронний кабінет в ЄСІТС можна за посиланням: https://id.court.gov.ua.

Ознайомитись детально із самим текстом Закону України № 3200-IX можна ТУТ.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *